Kinderen en natuurlijke gezondheid

Bij de behandeling van uw kind ga ik uit van zijn of haar unieke en bijzondere eigenschappen.
Tijdens een intake (1,5 uur) met ouder en kind, tracht ik een completer beeld te krijgen van hoe uw kind handelt, denkt en beweegt. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van het probleem en kijken we naar een mogelijke oplossing.
Vanuit mijn holistische visie op gezondheid en mijn achtergrond als pedagoog benader ik klachten vrijwel nooit op zichzelf maar juist in de bijzondere samenhang tussen fysieke klachten, mentaal-emotionele verstoringen en de (on)zichtbare uiting daarvan in gedrag. Inzet kan zijn voedingsadvies, pedagogische tips (indien nodig), ‘grootmoeders’ volksgeneeskundige advies (zijn we vaak vergeten bij veelvoorkomende klachten), met een accent op de inzet van een passend homeopatisch geneesmiddel.

 

Kinderen zijn prachtige wezens met een open energie, welke minder complex is dan bij volwassenen.
Dit betekent dat zij met eenvoudige tips en homeopathie vaak goed te behandelen zijn.
Het is fijn om een duwtje te krijgen in het zelfgenezen vermogen, zodat uw kind gemakkelijker op eigen kracht beter kan worden. Het gevolg is dat uw kind meer in balans is, zich fitter voelt en minder symptomen heeft, zonder de uniekheid en bijzondere eigenschappen van uw kind aan te tasten. Wat dit betreft is de homeopathie meer een geneeskunst van de 21e eeuw. We ontdekken steeds meer passende middelen. Met de huidige uitgebreid geteste middelen (zo’n 500) kunnen we al veel bereiken.

Met wat voor soort klachten kan mijn kind terecht

Klachten zoals chronische verkoudheid, (buik)griep, ontstekingen (keel, oor, blaas).De homeopathie in het bijzonder, maar zeker ook de fytotherapeutica kan grote diensten bewijzen na operaties, bij kneuzingen, botbreuken en de genezing van allerlei wonden. Door de werking op het mentaal / emotionele vlak is de behandeling toe te passen bij hoofdpijn, migraine, depressie, leer- en/of concentratiestoornissen, verhoogde spanning (scheiding ouders, veranderende levensfase, geboorte broertje en zusje), angsten. Goede resultaten worden vaak geboekt bij slaapproblematiek (eerste signaal van verstoring), bedplassen, huidklachten, vage buikklachten, obstipatie, astmatische klachten en migraine.

Overleg tussen arts en therapeut

Ik ben een groot voorstander van overleg tussen arts en therapeut. Op deze wijze kunnen wij van elkaar leren en bijstellen daar waar nodig. 
Ik bespreek indien nodig een aantal patiënten met de huisarts om onze zienswijze en expertise vanuit het reguliere veld en de natuurlijke geneeskunde samen te brengen en te vergroten. 

10 minuten kennismaking

Ik ontmoet je graag om te kijken wat ik voor je kan betekenen