Homeopathie

Ons lichaam is een prachtige tempel. Van nature bezit zij een herstellend vermogen. Het weert ziekmakende invloeden af zodat u optimaal gezond kan blijven. Heeft u fysieke of psychologische klachten dan is het zelfgenezende vermogen ontregeld en heeft u ‘een duwtje’ nodig om weer in balans te komen.

Een homeopathisch arts of therapeut biedt die hulp met natuurlijke middelen. Het uitgangspunt is activering van het lichaam door het toedienen van minerale, plantaardige of dierlijke grondstoffen die verdund zijn. Homeopathische geneesmiddelen zijn daardoor veilig.
De dosis en frequentie wordt individueel afgestemd. Iemand van 70 jaar oud of iemand die chronisch ziek is, heeft een andere dosis en frequentie nodig.

In de homeopathie wordt uitgegaan van het similia principe, het gelijke met het gelijkende genezen.
Een mens met specifieke klachten reageert op een homeopathisch geneesmiddel dat bij de gezonde mens dezelfde symptomen oproept. Heeft u bijvoorbeeld hoofdpijn, een extreme gevoeligheid voor geluid, bent u dorstig en geeft druk van bijvoorbeeld u hand op uw voorhoofd verlichting dan zal er een middel nodig zijn die op energetisch niveau hierbij past, ofwel resoneert.
 
Dit middel kan dan de klacht opheffen omdat het gelijke wordt toegediend. Of denkt u eens aan acute ontsteking met koorts op een plotseling zomerse, erg warme dag. Kenmerkend is dat dit snel, kort en heftig is. Er is grote dorst en behoefte aan koud drinken.
In deze zou bijvoorbeeld Aconitum napellus een goed werkend eerste hulp middel kunnen zijn. In de homeopatische verdunning is dit middel niet giftig en zal de heftige symptomen kunnen opvangen. Met als resultaat dat het lichaam sneller kan herstellen.  

Basisbeginselen

De homeopathie gaat uit van een aantal basisbeginselen die ook het ontstaan van chronische ziekten zouden kunnen verklaren.
Soms ontstaat er een genezingscrisis is waarbij oude klachten naar voren komen om vervolgens verder te kunnen genezen, alsof het lichaam nog steeds ergens doorheen moet. Soms is de ziekteprikkel van buitenaf te groot. Het is dan afhankelijk van de mate van het degeneratieve proces of homeopathie nog zinvol kan zijn. Iemand die al in een verdergevorderd ziektestadium is kun je vaak nog goed mentaal ondersteunen en de ziekteprikkel minimaliseren, waardoor de client zich zo optimaal mogelijk voelt.

Een belangrijk verschil met de natuurgeneeskunde is dat homeopathie een ervaringswetenschap is (tegenover de standaard wetenschappelijke kennis binnen de natuurgeneeskunde) met een bijzonder principe waar al jarenlang discussie over is. De homeopathie in zijn theorie zou kunnen verklaren waarom mensen chronische klachten hebben en waardoor deze zo moeilijk te behandelen zijn. Bij een zogeheten genezingscrisis zie je bijvoorbeeld vaak dat oude klachten van mensen weer naar boven komen.

Dit betekent dat als je volledig wilt genezen ook deze oude symptomen of klachten die blijkbaar weer even de kop boven water steken moet behandelen.Het fenomeen dat mensen vaak een periode hebben waarin ze van de ene klacht in de andere klacht schieten is vanuit de homeopathische theorie en praktijk goed te begrijpen.

“The beauty of homeopathy lies in its simplicity,
The power of homeopathy lies in its depth,
The danger of homeopathy lies in its shallow application”. 
Dr T.P. Paschero

Water & Homeopathie

Een punt van discussie is of water geheugen heeft. Dit in verband met hoe meer een geneesmiddel verdund wordt hoe krachtiger de werking is. In de wetenschap is ons bekend dat cellen geheugen hebben, met name op hersengebied. Dit verschijnsel is middels de huidige wetenschap niet aantoonbaar als het gaat om het uitgangspunt binnen de homeopathie dat water geheugen heeft.
Wetenschapsjournalist Lynne Mc Taggert laat in haar boek ‘het veld’ meerdere wetenschappers aan het woord die baanbrekend werk verrichten binnen de kwantum fysica. Binnen deze denkbeelden past ook de werking van homeopathie en wordt deze begrijpelijker.  
De Japanse wetenschapper Emoto laat ons zien wat voor ervaring een emotie kan uitoefenen op de structuur van water.
De homeopathie lijkt soms meer te passen binnen de kennis van de 21e eeuw dan die van de 20e eeuw met alle nieuwe kennis rondom de kwantumfysica.  

Meer weten?

Heeft u interesse om verder te lezen? Hieronder en bij het kopje ‘links’ treft u meer informatie aan, onder andere van het Europees platform voor homeopathie.

http://www.vsmhomeopathie.nl/geneesmiddelbeschrijving/

Brochure van de Koninklijke Vereniging Homeopathie

http://www.abchomeopathy.com/

10 minuten kennismaking

Ik ontmoet je graag om te kijken wat ik voor je kan betekenen