Wat is counseling

Counseling is een praktische psychologische hulp door middel van een één – op – één gesprek tussen de counselor en de cliént. Deze vorm van gesprekstherapie schept helderheid in je gedachten en gevoelens en geeft je inzicht in jezelf en in je situatie. We praten over hetgeen wat belangrijk is voor jou, op dat moment en in je leven. Welke knelpunten kom je tegen? Door effectieve en gestructureerde gesprekken vind je samen met je counselor een uitweg, zodat je uiteindelijk vrijer door het leven kan gaan. Omdat een counselor een objectieve buitenstaander is kan hij helpen je problemen in het juiste perspectief te zien en ze samen met jou op te lossen. Counseling loopt als een rode lijn door de natuurgeneeskundige consulten. Bewustwording en het vergroten van het zelf genezend vermogen staat in de natuurgeneeskundige praktijk op één. 

 

Door het stellen van vragen en het geven van feedback spiegel ik jouw ervaringen en jouw gedachtengang. Je kijkt met een frisse niet oordelende blik naar jezelf en dat geeft je de ruimte om de zaken uit het heden en verleden te helen. Het bijzondere van counseling is dat de losse puzzelstukjes van je leven vaak op een onverwachte manier opnieuw in elkaar vallen. Hierdoor onstaan nieuwe inzichten, waardoor het vertrouwen in jezelf toeneemt. Je denken en je verwachtingspatronen veranderen, waardoor er een nieuw uitzicht zal ontstaan. Je mag nieuwe keuzes maken, keuzes die passen bij wie je nu bent.

Methoden

De methoden welke in de praktijk gebruikt worden die versterken en ondersteunen het proces, zowel fysiek, psychisch, mentaal en emotioneel. Ze zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden, soms heb je alleen behoefte aan een gesprek en dit is ook mogelijk. Het spreekt voor zich dat ik rekening houd met wat op dat moment belangrijk voor jou is en wat jouw wensen en behoeften zijn. Tegelijkertijd kunnen wij praktisch aan de slag met jou fysieke hulpvraag, in relatie tot bijvoorbeeld je hoofdpijn, je huidklachten of een andere fysieke klacht. 

10 minuten kennismaking

Ik ontmoet je graag om te kijken wat ik voor je kan betekenen