Delen |

PRAKTIJK FONTAINE AMSTERDAM.

Natuurgeneeskunde | Counseling | Voeding | Lichaamsgericht werk | Homeopathie

Wat is uw klacht?

Wij hebben ervaring in de behandeling van onderstaande klachten:

 • Zwangerschapsklachten (o.a. restless legs, misselijkheid)
 • Vrouwenklachten (PMS, hormonale dysbalans, overgangsklachten, prikkelbaarheid)
 • Vermoeidheid (slaapproblematiek, darmproblematiek, lamlendigheid)
 • Klachten van het zenuwstelsel (migraine, overbelasting, stress, burn out, rusteloosheid) KVHN-HOOFDPIJN.pdf
 • Spanningsklachten (irritatie, boosheid, frustratie, hartkloppingen) KVHN-MENTAAL.pdf
 • Huidklachten (eczeem, uitslag, pukkels, acné, gordelroos)
 • Chronische klachten
 • Pfeiffer KVHN-PFEIFFER.pdf
 • Allergie KVHN-ALLERGIE.pdf
 • Gewrichtsklachten, tenniselleboog,fibromyalgie (ontsteking van de weke delen), spieren/of peesklachten, rugklachten,pijn of stijfheid bij het bewegen. 
 • Problemen van het spijsverteringsstelsel (obstipatie, maagklachten, intoleranties)
 • Klachten aan de luchtwegen (astma, bronchitis, kortademigheid) KVHN-LUCHTWEGEN.pdf
 • Moeilijk herstel na operatie of ziekte ("nooit meer fit geweest sinds toen")
 • Levensgebeurtenissen (verhuizen, scheiden, geboorte kind) waarbij u merkt dat uw weerstand is verminderd en ondersteuning kunt gebruiken. 
 • Chronische klachten KVHN-CHRONISCH.pdf
De brochures die u hierboven aantreft richten zich alleen op het homeopathie gedeelte.
Bij praktijk Fontaine is dit maar een deel van uw behandeling. Is er een specifiek onderzoek nodig bijvoorbeeld bij verdenking van glutenintolerantie, hormonale disbalans dan laten wij dit uitvoeren door het laboratorium van RP-Vitamino of verwijzen terug naar de huisarts. 

 

Behandeling

Onze visie op gezondheid is multifactorieel en holistisch. U behandeling kan bestaan uit één of meer behandelinterventies (afhankelijk van uw klacht). Dit wordt vastgelegd in een behandelplan en met u besproken. Gemiddeld aantal sessies is 6, afhankelijk van uw klacht (duur, aard en ernst).

 

Doel is altijd het optimaliseren van uw gezondheid. 

 

1. Natuurgeneeskunde, hieronder valt voedingsadvies in relatie tot uw klacht, reinigen (detox), fytotherapie (kruidengeneeskunde) en het vergroten van inzicht in uw klacht. 

2. Klassieke homeopathie (geldt niet voor de consulten van Sylvia Blasius)

3. Lichaamsgericht werk (o.a. massage)

4. Counseling (het begeleiden van bewustwordingsprocessen)

 
Bijvoorbeeld last van hormonale migraine of reumatische gevoeligheid? Alle genoemde behandelvormen komen aan bod. Bij het vermoeden van psycho- somatische klachten ligt het accent op counseling en bij klachten van vermoeidheid weer op alle behandelvormen.  

 

Overleg tussen arts en therapeut

Eens per twee weken is er overleg met Dr. Fontaine - van den Oever, MD in Alkmaar. 
Wij bespreken, indien nodig een aantal patiënten om onze zienswijze en expertise vanuit het reguliere veld en de natuurlijke geneeskunde samen te brengen en te vergroten. 

 

Afspraak maken